Informacje ogólne

Aby ułatwić zapoznania się z funkcjonalnością oprogramowania ELOoffice, przedstawię tu najważniejsze aspekty tego środowiska. Pozwoli to na szybsze rozpoczęcie produktywnej pracy z ELOoffice. Sama instalacja programu jest bardzo prosta, a wszelkich szczegółów można się dowiedzieć z broszurki, która przesyłana jest zawsze wraz z oprogramowaniem lub na życzenie każdego użytkownika ELOoffice. Broszurka nosi nazwę: Podręcznik skrócony ELOoffice PL. Poniższe informacje są jedynie opisem skróconym, umożliwiającym szybkie uzyskanie ogólnego pojęcia o kierunkach i sposobie pracy z programem ELO.

Lista stron w Informacje ogólne: