Menu kontekstowe arkusza Szukaj

Munu kontekstowe
Slajd 1. Menu kontekstowe

Idź do: Bezpośredni przeskok z obszaru Szukaj[F8] do miejsca w archiwum, gdzie zdeponowany jest zaznaczony dokument.

Indeksuj: Otwarcie maski indeksowania dla zaznaczonego dokumentu.

Uprawnienia: Otwarcie okna dialogowego umożliwiającego zdefiniowanie uprawnień dostępu do dowolnego obiektu ELO.

Otwórz do wglądu: Otwarcie zaznaczonego dokumentu w trybie tylko do odczytu. Dokument otwarty zostanie w programie adekwatnym do rozszerzenia pliku, w jakim został on zdeponowany w ELO.

Wyłącz i edytuj: Dokument zostanie wyłączony z archiwum ELO i wystartowany w odpowiednim do jego rozszerzenia plikowego programie w trybie umożliwiającym jego edycję. W archiwum dokument ten może być przeglądany przez innych użytkowników ELO, jednak nie mogą oni otworzyć go w trybie do edycji.

Włącz (CheckIn): Umożliwia ponowne włączenie wyłączonego poprzednim rozkazem dokumentu do archiwum ELO.

Wydrukuj dokument: umożliwia wydrukowanie dokumentu zaznaczonego w liście wyników kwerendy.

Zapisz plik jako: Umożliwia zapisanie dokumentu w dowolnym miejscu na dysku.

Przejmij do Fultext: Przenosi całą treść zaznaczonego dokumentu do pełno-tekstowej bazy danych.

Połącz linkiem: Otwiera okno dialogowe umożliwiające połączenie zaznaczonego dokumentu linkiem z innym dowolnym dokumentem archiwum ELO.

Umieść w Panelu roboczym: Kopiuje zaznaczony dokument do obszaru Panel roboczy [F6].

Dalsze skojarzenia: Wyświetla istniejące w archiwum skróty dla zaznaczonego dokumentu.

Usuń z wyników szukania: Usuwa zaznaczony dokument (jednak tylko z listy wyników wyszukiwania).

Usuń: Otwiera okno dialogowe, w którym można podjąć decyzję o usunięciu zaznaczonego w liście wyników dokumentu tylko z tej listy lub całkowicie z archiwum ELO.