Deponowanie dokumentów z Eksploratora Windows lub z systemowego Pulpitu do Postboxu lub bezpośrednio do Archiwum.

Istniejące w Twoim PC dokumenty, np. na płytce CD lub utworzone w jakimś programie graficznym albo tekstowym, które są bezpośrednio dostępne w Eksploratorze Windows, czy znajdujące się bezpośrednio na Pulpicie, można bardzo szybko umieścić w ELO przy użyciu funkcji Drag&Drop (przeciągnij i upuść). Zdeponowane zostaną one w Postboxie lub bezpośrednio w określonym katalogu wybranego z Archiwum.

Użycie tego sposobu deponowania dokumentów, wymaga najpierw ustawienia miejsca deponowania dokumentu w archiwum ELO. W tym celu otwieramy obszar Postboxu lub ściśle określone miejsce w obszarze Archiwum (katalog). Przeciągamy teraz plik przy wciśniętym klawiszu myszki z Eksploratora do otwartego okna ELO i upuszczamy go tam. Pozostałe czynności deponowania są takie same , jak w innych metodach. Przy pomocy Drag&Drop można jednocześnie zdeponować wiele dokumentów w Postboxie lub w określonym katalogu archiwum. Trzeba jedynie przy zaznaczaniu dokumentów trzymać wciśnięty klawisz Shift lub Ctrl i jednym ruchem przeciągnąć je do ELO. Z Eksploratora Windows można również deponować w ELO całe foldery wraz z ich zawartością.

Inną możliwością deponowania dokumentów w ELO jest użycie funkcji Eksploratora Windows - Deponuj w archiwum ELO. Użycie tej funkcji powoduje otwarcie okna, w którym należy potwierdzić przekazanie zaznaczonego dokumentu do Postboxu w programie ELO, przy czym program ELO nie musi być otwarty. Przeniesiony dokument będzie tam do dyspozycji po otwarciu ELO.

Kolejnym ważnym tematem dla opanowania ELOoffice są - Maski indeksowania.