Usuwanie archiwum w programie ELOoffice 9.0

W programie ELOoffice można utworzyć i zarządzać tylko czterema archiwami. Czasami zdarza się, że chcemy usunąć stare archiwum, a w to miejsce utworzyć nowe o zupełnie innej nazwie.

Poniżej opisane zostanie, jak można usunąć kompletne archiwum. Po zakończeniu usuwania archiwum, dane, które się w nim znajdują, albo znajdowały, zostaną całkowicie usunięte i nie będzie można ich w żaden sposób przywrócić. Pokażemy to na przykładzie archiwum Demo.

Okno logowania
Slajd 1. Ekran logowania

Najpierw należy przeczytać wszystkie ścieżki dokumentów i ewentualnie zabezpieczyć potrzebne dane. Zamykamy ELO i upewniamy się, że usuwane w ELO archiwum przez nikogo nie jest w tej chwili używane.

Otwieramy teraz znajdujące się w Panelu sterowania okno – Źródła danych (ODBC). Dla systemu operacyjnego Windows 7 oraz Windows 10 dialog ten można wywołać z dialogu pod ścieżką : Panel sterowania/System i zabezpieczenia/Narzędzia administracyjne.

Źródła ODBC
Slajd 2. Usuwanie wpisu „ELO32o_Demo”

W zakładce DSN użytkownika usuwamy wpis z nazwą usuwanego archiwum ELO. W tym celu zaznaczamy go i klikamy przycisk Usuń.

Uwaga! Usunięte muszę być również odpowiednie wpisy ze źródeł danych ODBC, znajdujących się na wszystkich komputerach pracujących w sieci.

W tym samym oknie trzeba będzie ewentualnie usunąć wpis „EloFT_Demo”.  Wpis ten występuje tam tylko w przypadku, kiedy przeprowadzone zostało przynajmniej jedno przeszukiwanie Fulltext, lub też zdeponowany został jeden dokument z zaznaczoną opcją Fulltext.

Teraz zamykamy dialog Źródła danych ODBC i otwieramy Eksplorator Windows.

Odnajdujemy folder ArchivData. Przy domyślnej instalacji ELOoffice na systemie Windows 7 oraz Windows 10, powinien on znajdować się pod ścieżką: C:ProgramDataELO Digital OfficeELOofficeArchivData.

Folder ArchivData
Slajd 3. Folder „ArchivData” w Eksploratorze Windows

W katalogu ArchivData usuwamy wszystkie pliki archiwum z nazwą „Demo”, a więc Demo.EDC, Demo.EKY, Demo.EPT, Demo.ldb oraz Demo.mdb.
Teraz usuwamy folder (o nazwie Demo), wskazywany przez ścieżki dokumentów, w którym deponowane były dokumenty.

W ten sposób archiwum Demo zostało kompletnie usunięte.