Przegląd funkcji DMS

Szeroka funkcjonalność zawarta w oprogramowaniu ELO nie musi być wykorzystywana w pełni swoich możliwości. Jednak za stosunkowo niską cenę dostarczony jest profesjonalny produkt, który przy rozwijającej się firmie posiada na zawołanie funkcje, które nagle są potrzebne i są od razu do dyspozycji.

Listwa multifunkcyjna (Ribbon Bar)

Import / Export z Archiwum

Samonośne archiwum na CD/DVD/USB

Wysyłka dokumentów do innego użytkownika

Drukowanie / Faksowanie/ Wysyłka email bezpośrednio z ELO

Bezpośrednie połączenie z Microsoft Outlook (e-maile i zadania)

Zintegrowany klient do skanowania

Asystent do definicji profilów skanowania

Obróbka obrazów

Drukarka ELO TIFF/ Drukarka ELO PDF/A

Konwertowanie dokumentów do TIFF / PDF/A

Indeksacja pełno-tekstowa poprzez OCR

Odczyt danych EXIF ze zdjęć

Przetwarzanie stosu

Automatyczne opisywanie indeksami

Możliwość wyboru statusu danego dokumentu

Zarządzanie szablonami dokumentów

Dowolne tworzenie masek indeksowania

Tworzenie linków między dokumentami

Ustalanie dat przeterminowania i terminów przypomnień dla folderów i dokumentów

Umieszczenie notatek / pieczątek / adnotacji ustnych / karteczek

Odtworzenie usuniętych wpisów

Tworzenie stron rozdzielających (automatyczne łączenie stron w stosie)

Podgląd obrazu wielostronicowych dokumentów (Thumbnail)

Widok miniatur obrazów i dokumentów

Filtr widoku/ Podgląd dokumentów / Bezpośredni widok indeksów

Widok archiwum w postaci drzewa (tree-view)

Wyłączenie dokumentu z archiwum (Check-Out) / Zwrot do archiwum (Check-In) i wersjonowanie

Automatyczne archiwizowanie przy użyciu klauzuli deponowania

Kontrola dubletów

Wyszukiwanie w różnych maskach indeksowania

Połączone wyszukiwanie pełno-tekstowe i po indeksach

Wyszukiwanie bezpośrednie