Sposoby deponowania dokumentów w archiwum

Można przenosić dokumenty z Eksploratora Windows lub z systemowego Pulpitu do Postboxu w programie ELO, przy pomocy funkcji przenoszenia i upuszczania (tzw. Drag&Drop). Ten sam sposób wykorzystamy do bezpośredniego deponowania dokumentów w samym archiwum ELO, w konkretnym, wybranym wcześniej katalogu.


Kolejnym sposobem jest wykorzystanie makr, które instalowane są w aplikacjach pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), jak również w aplikacjach pakietu OpenOffice, podczas instalacji oprogramowania ELO. W każdej z tych aplikacji w listwie narzędziowej umieszczane są trzy ikonki, służące do deponowania dokumentów w ELO, wyszukiwania ich w archiwum oraz do otwierania programu ELO.


Jeszcze innym sposobem jest skorzystanie z funkcji drukowania, którą to właściwie posiada niemalże każdy program użytkowy. ELOoffice posiada pewną specyficzną funkcjonalność, która przy pomocy prostej czynności umieszcza każdy dokument w swoim archiwum. Funkcjonalność ta nosi nazwę ‘Drukarka ELO TIF’ lub ‘Drukarka ELO PDF’ i jest instalowana na systemie operacyjnym komputera/notebooka/tabletu automatycznie lub ręcznie podczas instalacji oprogramowania ELO. Obydwie te drukarki mamy wtedy do dyspozycji w każdym programie dysponującym funkcją drukowania, a więc we wszystkich programach przeznaczonych do generowania dokumentów elektronicznych. W programach takich po utworzeniu dokumentu wystarczy wywołać funkcję drukowania i wybrać jedną z drukarek ELO, w zależności od rozszerzenia plikowego, w jakim chcemy zdeponować w archiwum ELO tworzony dokument.


W ELO możemy również deponować dokumenty o rozszerzeniu HTML bezpośrednio z przeglądarki internetowej Microsoft – Internet-Explorer, jako linki bezpośrednie lub pośrednie. Ponadto dokumenty z tej aplikacji mogą być deponowane w ELO w postaci graficznej (Tiff-Printer) lub z rozszerzeniem webowym MHT. Wszystkie te formaty możemy ustawić w oknie dialogowym 'Konfiguracja depozytu archiwum ELO', wywołanym z menu 'Narzędzia', znajdującym się zarówno w Pasku menu, jak i w Pasku poleceń, przy pomocy instrukcji 'Konfiguracja ELO'. Aby zarchiwizować oglądaną właśnie stronę internetową, wystarczy kliknąć ikonę 'Archiwum ELO', znajdującą się w Pasku poleceń przeglądarki Internet-Explorer.

Również o deponowaniu przeczytasz w temacie Deponowanie dokumentów z Postboxu do Archiwum