Regulamin sklepu

1.    Informacje podstawowe

 • Sklep internetowy, osiągalny pod adresem www.elo-sklep.pl, prowadzony jest i obsługiwany przez firmę ELO Digital Office PL Sp. z o.o., z siedzibą w 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 31, zwanej dalej w treści tego regulaminu „ELO DO PL”. Firma ELO DO PL jest siostrzaną firmą niemieckiej firmy ELO Digital Office GmbH z siedzibą w 70178 Stuttgart, przy Tübinger Str. 43, Germany, będącej producentem oprogramowania ELO.
 • Firma ELO DO PL jest na terenie Rzeczpospolitej Polski wyłącznym dystrybutorem oprogramowania o nazwie ELOoffice 10,5 PL i zajmuje się wyłącznie dystrybucją i sprzedażą tego oprogramowania do czasu zmiany niniejszego regulaminu.
 • Dane identyfikacyjne firmy ELO DO PL: REGON – 016077071, NIP – 522-24-98-865, KRS – 0000225886.
 • Kontaktowanie się klienta z firmą ELO DO PL możliwe jest za pomocą e-maila, telefonu komórkowego, których dane widnieją w stopce strony internetowej oraz za pomocą formularza kontaktowego wysyłanego ze strony internetowej do Biura Obsługi Klienta. Formularz otwiera się po kliknięciu linku „Kontakt z nami”, znajdującego się w stopce witryny internetowej lub w jej górnej części, całkowicie z prawej strony.

2.      Umowa sprzedaży

 • Zamówienia w sklepie internetowym www.elo-sklep.pl, zwanym dalej „sklepem ELO”, mogą być składane przez 24 godziny na dobę i przez 6 dni w tygodniu.
 • Z powodów licencyjnych zamówienia mogą być składane wyłącznie z terytorium Polski i przez osoby zameldowane na jej terenie.
 • Aby złożyć zamówienie osoba musi się zarejestrować, podając imię, nazwisko, ew. nazwę firmy, adres e-mailowy, hasło do logowania się w sklepie, adres zamieszkania lub siedziby firmy, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon stacjonarny albo komórkowy. Pola obowiązkowe zaznaczone są gwiazdkę w formularzu rejestracyjnym sklepu. Przed kliknięciem przycisku „Zarejestruj się” musisz zaznaczyć w okienku zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W następnym oknie musisz potwierdzić wyświetlane dane, wybrać adres dostawy oraz zatwierdzić adres dostawy, jako adres rozliczeniowy. Kliknij teraz przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, gdzie w następnym oknie będziesz mógł wybrać opcję dostawy. Również w tym oknie będziesz mógł przeczytać ten Regulamin sklepu oraz potwierdzić, że się z nim zgadzasz, aby przejść do następnego okna. Dokonasz tego poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”. W ostatnim już oknie poproszony zostaniesz o wybranie opcji płatności i po kliknięciu jej zostaniesz poprowadzony poprzez wybrany system płatności.
  Ostatecznie kliknięcie przycisku „Kupuję i płace” kończy proces zamówienia oprogramowania.
 • Realizacja zamówienia, którego płatność nastąpiła za pobraniem, następuje niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, natomiast, jeśli płatność nastąpiła przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe firmy ELO DO PL.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie przyjęcia zamówienia przez firmę ELO DO PL, o czym Klient jest informowany e-mailem.

3.      Dostawa zamówionego produktu

 • Firma ELO DO PL zajmuje się wyłącznie sprzedażą jednego oprogramowania o nazwie ELOoffice 10,5 PL w wersji pełnej, okresowej oraz aktualizacji tego oprogramowania. W związku z tym, że potencjalni klienci najczęściej otrzymują wcześniej wersję testową tego oprogramowania (w postaci oryginalnej płyty DVD), jak również faktu, że wersja testowa posiada jedyne ograniczenie swojej funkcjonalności, polegające na ograniczeniu deponowania dokumentów w archiwum w ilości do 200 dokumentów, realizacja zamówienia ogranicza się do przesłania kupującemu przy pomocy e-maila samego dokumentu licencyjnego. Dokument taki zawiera jeden lub więcej numerów licencji, w zależności od ilości zamówionych licencji.
 • Oprogramowanie dostarczane jest Klientowi na dwa sposoby, albo przez podanie na stronie zamówienia produktu linku, umożliwiającego pobranie programu za strony internetowej www.elo-sklep.pl, albo poprzez dostawcę, którego klient wybrał w procesie zamówienia produktu.
 • Termin dostawy wynosi, w zależności od wybranego przez klienta dostawcy, od 1 do pełnych 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę ELO DO PL.

4.    Prawo do odstąpienia od umowy

 • Z uwagi na specyfikę sprzedaży internetowej w sklepie www.elo-sklep.pl, Klient może skorzystać z powszechnie przysługującego mu prawa konsumenckiego do odstąpienia od zawartej umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia jej, tylko wtedy, kiedy nie dojdzie do wysłania e-maila, zawierającego dokument licencyjny, uprawniający Klienta do pełnoprawnego użytkowania oprogramowania ELOoffice. Przypisanie do konkretnej/konkretnych licencji danych użytkownika zamyka drogę Klientowi do odstąpienia od zawartej umowy (zgodnie z ustawą Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271).
 • Koncepcja sprzedaży oprogramowania ELOoffice została tak przemyślana przez jego producenta, że klient nie ma potrzeby odstępowania od umowy sprzedaży. Klient bowiem, zanim dokona zakupu oprogramowania, ma możliwość zamówienia jego bezpłatnej wersji testowej, gdzie może przetestować wszystkie jego funkcje. W wersji testowej jedynym ograniczeniem funkcjonalnym programu ELOoffice jest blokada zdeponowania w archiwum więcej niż 200 dokumentów. Wszystkie funkcje programowe pozostają poza tym nienaruszone ograniczeniami. Klient może więc wcześniej, zanim dokona zakupu oprogramowania, przetestować całą jego funkcjonalność.
 • Jeśli np. podczas dostawy zostanie uszkodzona płytka z oprogramowaniem, albo z jakichś innych powodów oprogramowanie nie da się zainstalować, Klient bezpłatnie otrzyma nową płytkę DVD z oprogramowaniem ELOoffice.

5.    Zakup licencji ELOoffice

 • W sklepie internetowym www.elo-sklep.pl, Klient dokonuje zakupu licencji na bezterminowe lub okresowe użytkowanie oprogramowania ELOoffice, natomiast nie kupuje majątkowych praw autorskich do przedmiotowego oprogramowania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Licencja zezwala na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na stanowisku komputerowym (1 licencja) lub na wielu stanowiskach komputerowych połączonych ze sobą w sieci (do 10 licencji). Każda licencja posiada swój unikalny numer, który umożliwia kontrolę pracy aktywnych komputerów w sieci, uniemożliwiając przy tym, by jednocześnie w sieci pracowały 2 komputery, posiadające licencje o takich samych numerach.
 • Szczegóły dotyczące obowiązujących praw licencji w odniesieniu do oprogramowania ELOoffice, znajdują się na płytce z oprogramowaniem ELOoffice lub są zawarte w pliku ZIP pobranym z naszej strony internetowej w trakcie zamówienia oprogramowania ELOoffice.

6.    Opcje zamówienia oprogramowania

 • W sklepie internetowym www.elo-sklep.pl występują 3 grupy, umożliwiające zakup oprogramowania ELOoffice w zależności od potrzeb kupującego:

1. Licencje pełne

2. licencje okresowe

3.Aktualizacje licencji

 • Ad. 1. Ta możliwość przewiduje zamawianie pełnych licencji ELOoffice dla 1, 5 i 10 stanowisk komputerowych, zarówno w wersji wysyłkowej, jak również w wersji on-line.
 • Ad. 2. Taka sama możliwość, jak poprzednia, z tym, że okres ważności zakupionych licencji wynosi 12 miesięcy, a opłacane będą w ratach miesięcznych. Umożliwia to znaczną obniżkę ceny oprogramowania ELOoffice oraz wygodną opłatę licencji, rozłożoną na 12 miesięcy.  Przed upływem 12 miesięcy użytkownik oprogramowania ELOoffice może dokonać ponownego zakupu abonamentu na kolejny okres 12 miesięcy, bez konieczności robienia przerwy w korzystaniu z oprogramowania.
 • Ad. 3. Z trzeciej możliwości zakupu oprogramowania, poprzez aktualizację wcześniej zakupionej wersji pełnej ELOoffice, skorzystać mogą klienci, którzy zostali wcześniej zarejestrowani na naszej stronie internetowej przy zakupie oprogramowania ELOoffice.

7.    Faktury VAT

 • Klient składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie do niego faktur, jak również innych dokumentów dotyczących sprzedaży (np. licencji), drogą elektroniczną, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

8.    Polityka prywatności

 • Pozyskane dane podczas realizacji zamówienia Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla celów tej transakcji i będą przetwarzane za zgodą Klienta. Nie będą one przekazywane żadnej innej osobie lub firmie.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  dnia 29.08.1997 r., jak również z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., wszystkie dane osobowe pochodzące ze sklepu internetowego www.elo-sklep.pl, będą chronione oraz zostaną zgłoszone do GIODO.
 • Podczas składania zamówienia Klient wciskając przycisk "Kupuję i płacę", wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z powyższymi ustawami. W każdej chwili Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, aktualizowania oraz usuwania.

9.    Współpraca ze sprzętem i innym oprogramowaniem

 • W celu prawidłowego funkcjonowania zakupionego oprogramowania ze sprzętem komputerowym oraz innym oprogramowaniem, określone zostały przez producenta oprogramowania ELOoffice "Wymagania systemowe", umieszczone na stronie internetowej www.elo-sklep.pl. Dostęp do tych informacji można uzyskać na stronie głównej, poprzez najechanie wskaźnikiem myszki w górnym menu poziomym na wpis "Pierwsze kroki w ELOoffice", a następnie w wyświetlonym poniżej menu kliknięcie pozycji "Informacje ogólne".

10.   Postanowienia końcowe

 • W celu rozpatrywania sporów, reklamacji i dochodzenia roszczeń klient posiada możliwość pozasądowego rozpatrywania takich spraw poprzez unijną platformę internetową ODR (online dispute resolution, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 z dnia 09.01.2016 r.). Platformę tę można znaleźć pod linkiem: http://ec.europa.cu/consumers/odr/.
 • Ponadto, w sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa Kodeksu Cywilnego, prawo o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.07.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o prawach konsumenta (z dnia 02.03.2000 r., Dz. U. 22, poz. 271)
 • Sprawy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowa i rzeczowo.