ELO Automation Services – łatwa automatyzacja procesu

Rutynowe zadania obejmują możliwość automatyzacji. Kroki edycji, które wcześniej były wykonywane ręcznie, można teraz konfigurować za pomocą modułu reguł i wiszarów, bez skomplikowanego programowania.

Użytkownik może w prosty sposób aktywować i edytować ustalone wcześniej reguły poprzez intuicyjny w obsłudze interfejs konfiguracji ELO Automation Services - i w ten sposób automatyzować poszczególne kroki edycji, aż po całe łańcuchy procesów. Proces jest definiowany tylko raz, a następnie realizowany zgodnie z regułami przez oprogramowanie. Powoduje to istotne zmniejszenie liczby błędów oraz przyspieszenie procesów pracy. Firmy oszczędzają dzięki temu czas i znacząco zwiększają jakość swoich procesów.

1. Zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty

Moduł umożliwia również docelową archiwizację nowych dokumentów w odniesieniu do procesów, a także późniejsze, automatyczne przypisanie indeksów. Ścieżka docelowa jest przy tym określana automatycznie. Automatycznie są również generowane foldery i struktury przechowywania. Użytkownik może dokonywać wymaganych ustawień konfiguracyjnych, które nie wymagają umiejętności programistycznych. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań możliwe jest stosowanie skryptów Java.

2. Więcej przejrzystości

Kolejną zaletą ELO Automation Services jest możliwość zdefiniowania wybranych obszarów w archiwum, które są kontrolowane przez oprogramowanie w określonych odstępach czasu. Jeżeli w międzyczasie powstały nowe materiały lub kolega opracował nowy dokument, użytkownik jest o tym automatycznie powiadamiany. Dzięki temu jest on zawsze na bieżąco i może szybko reagować na zmiany. ELO Automation Services to funkcjonalny moduł serwera, umożliwiający firmom automatyczną kontrolę procesów pracy. Oszczędzając czas, można skutecznie obniżyć koszty przetwarzania.