ELO Fulltext + OCR

Moduł pełnotekstowego wyszukiwania danych ELO Fulltext (w tym OCR i pełnotekstowa baza danych) pozwala przeszukiwać zawartość całego dokumentu. Nie tylko zakodowane informacje (CI), takie jak w dokumentach MS Word / MS Excel lub dokumenty PDF (tekst), ale także niezakodowane informacje (NCI), takie jak zeskanowane dokumenty w formacie TIFF, są indeksowane poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe ELO Fulltext. Moduł umożliwia również prawidłowe przeszukiwanie archiwów ZIP z wiadomościami e-mail, plikami PDF, w tym też z zeskanowanymi obrazami.

Jeżeli dokument jest indeksowany do celów pełnotekstowego wyszukiwania, wówczas można przeszukać całą zawartość dokumentu według dowolnie wybranych pojęć. Umożliwia to szybkie wyszukanie informacji, szczególnie w przypadku informacji i dokumentów nieustrukturyzowanych. Pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów CI jest szczególnie przydatne w przypadku wszelkich dokumentów pobieranych z sieci, takich jak informacje marketingowe, pozycjonowanie produktu, informacje prasowe, wiadomości e-mail, wewnętrzne bazy wiedzy, blogii oraz inna, nieformalna korespondencja wewnętrzna.

Dzięki ELO Fulltext każdy użytkownik może pozyskać informacje tekstowe z plików graficznych (tiff, pdf, jpg itd.). Kiedy jakiś dokument jest skanowany, np. faktura, zamówienie albo dowód dostawy, to moduł ELO Fulltext odczytuje niezbędne informacje (np. numer klienta, adres, stawki itp.) i przejmuje je automatycznie do bazy indeksów.

Jeśli przedsiębiorstwo pracuje przy użyciu standardowych formularzy (zamówień, umów, faktur, dowodów dostawy), to poprzez ELO Fulltext można dokonać zautomatyzowanego zarchiwizowania tych dokumentów wraz z zapisaniem ich indeksów. Ręczne opracowanie dokumentów nie jest potrzebne. Dodatkową wielką zaletą ELO Fulltext jest możliwość pełnotekstowego przeszukiwania dokumentów w formacie TIFF. W ten sposób możliwe jest przeszukiwanie całego dokumentu, a nie tylko słów kluczowych. Gwarantuje to skuteczne i szybkie wyszukiwanie.