ELO COLD

Moduł Cold umożliwia przejmowanie danych typu spool oraz drukowanych z centralnych aplikacji stosowanych w przedsiębiorstwie. Moduł ten wyspecjalizowany został do automatycznego przejmowania strumieni danych.

Proces archiwizacji ELO Cold składa się z logicznie powiązanych funkcji, które zapewniają bezproblemowe zarządzanie wielkimi ilościami dokumentów. Niezależnie od tego, czy są to dane przeznaczone do drukowania czy też dane typu spool, moduł COLD wykonuje swą pracę automatycznie w ramach obsługi masowej.

Procedura COLD dla parsera gwarantuje, że do każdego dokumentu zostają prawidłowo przyporządkowane informacje o segmentacji i poszczególnych stronach. Procedura zarządzania formularzami zarządza przyporządkowywaniem odpowiedniego tła dla formularzy, dzięki czemu np. wydrukowanie rachunku następuje na odpowiednim papierze firmowym. Natomiast dzięki indeksacji zbierane są do bazy danych prawidłowe informacje nt. indeksów, dzięki czemu później można szybko odnaleźć odpowiednie dokumenty i włączyć je do danego procesu.

ELO Cold umożliwia przejmowanie danych z hostów, takich jak AS400, bezpośrednio do aplikacji Windows. Informacje można deponować w archiwum jako surowe dane, które przekształcane są później do formatu TIFF czy PDF.