ELO Barcode

Dzięki modułowi ELO Barcode można zautomatyzować czasochłonną obróbkę dokumentów papierowych. Skanowane dokumenty są przy pomocy kodu kreskowego automatycznie opisywane metadanymi (indeksami), przyporządkowywane do procesu i archiwizowane. Gwarantuje to pewny przebieg procesów. Pozwala także na oszczędność czasu i pieniędzy.

ELO Barcode jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy takie dokumenty, jak dowody dostaw, czy zamówienia wciąż funkcjonują w przedsiębiorstwie w formie papierowej. Typowym przykładem jest obróbka faktur przychodzących, które zaopatrzone w kod kreskowy bezproblemowo przechodzą przez poszczególne kroki procesu, tak by ostatecznie zostały poddane skanowaniu wraz ze wszystkimi zebranymi w czasie obróbki informacjami. Moduł ELO Barcode rozpoznaje w momencie skanowania dokumentów kod kreskowy i odpowiednio analizuje zawarte w nim informacje. W ten sposób odbywa się automatyczne przyporządkowanie informacji indeksowych do danego dokumentu, a dokumenty deponowane są wraz z nimi bez konieczności ręcznego wpisywania. Przeszukiwanie zarchiwizowanych dokumentów następuje za jednym kliknięciem. Czynności, które dotychczas wymagały wiele ręcznej pracy, zostają zautomatyzowane.

ELO Barcode potrafi przy tym prawidłowo zidentyfikować różne rodzaje kodów kreskowych (EAN 8, EAN 13, Code 39, 2 z 5 Interleaved, Code 25 interleaved, UPCA, UPCE i in.). Podczas przeszukiwania dokumentów ELO Barcode tłumaczy informacje z kodu kreskowego na poszczególne indeksy.

Kolejną zaletą jest możliwość tworzenia wzajemnych odwołań treści kodu kreskowego, tak, aby powstawały indywidualne słowa kluczowe. Oznacza to, że kod kreskowy na danym dokumencie może odwoływać się do istniejących już w archiwum informacji nt. klienta, zlecenia itd., oraz przyporządkowywać informacje z dokumentu do odpowiednich procesów. Typowe zastosowania ELO Barcode to m. in. obróbka faktur przychodzących w połączeniu z ELO OCR albo zarządzanie kontaktami.